Spann dödsfall gäller ett månads uppsägningstid Försåvitt lägenheten sägs upp inom 1 månad av dödsdatumet. I övrigt nedgång är det 3 månader såsom innefatta.Det är alltså icke Stena Fastigheter som avgör tvisten. Som huvudregel innefatta att saken där sambo alternativt make som har bäst behov utav lägenheten ämna tilldelas den… Read More


Bred dödsfall innefatta ett månads uppsägningstid Försåvitt lägenheten sägs upp i 1 månad av dödsdatumet. Inom annat nedgång är det 3 månader som gäller.De såsom putsar fönsterna på Hötorgsskraporna inom Stockholm alternativt Turning Torso i Malmö kan blott buga sig för de som utför likadan göromål på världens högsta hus … Read More


Dispensers and washroom content articles Provide, set up, maintenance and repair of washroom environmentsFor a long time, ISS has actually been referred to as the major cleaning company on this planet. And Whilst we have come a really great distance today in becoming a fully-fledged Facility Administration company, we continue on to pioneer the mar… Read More


Sopmaskiner används vanligtvis sett på större ytor såsom behöver städas hastigt, samt där folk vanligtvis ledning sig. Exempelvis kan det Köpa Ifall:Försåvitt ni äger kommit överrens med avflyttande hyresgäst Försåvitt att få omplacering in annan tid än tillträdesdagen tar du jag över ansvaret förut och kontrollen bruten att st… Read More


Ifall du skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet skall du genast fånga Bekantskap tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga stäv det här på uppdrag itu oss på Stena Fastigheter. Det är absolut kostnadsfritt stäv dej såsom hyresgäst att få Handtag utav dom. Hbefinner sig hittar ni kontaktuppgifter mot Anticimex.3.Nbefin… Read More